Program 1

Проект и главнацел:Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):  ШЕЛБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 10320.26лв.
 
Начало: 26.03.2021 г.
Край: 30.06.2021 г.

info@premiermountainresort.com