Πώς θα μας βρείτε!

Πρόσβαση

Αποστάσεις

Αποστάσεις

Παρακάτω κάποιες ενδεικτικές απόστάσεις από την πόλη του Μπάνσκο:

• Θεσσαλονίκη, Ελλάδα– Μπάνσκο, Βουλγαρία: 220 χιλιόμετρα

• Αθήνα, Ελλάδα– Μπάνσκο, Βουλγαρία: 725 χιλιόμετρα

• Σόφια, Βουλγαρία– Μπάνσκο, Βουλγαρία: 150 χιλιόμετρα

• Κωνσταντινούπολη, Τουρκία– Μπάνσκο, Βουλγαρία: 600 χιλιόμετρα

info@premiermountainresort.com