Program 2

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0451 BG16RFOP002.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бенефициент:ШЕЛБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.03.2021 г.
Край: 02.06.2021г.


info@premiermountainresort.com